Překlady a tlumočení z/do AJ

Nabízím profesionální překlady a tlumočení z/do AJ (včetně soudního tlumočení = kulatého razítka). Důraz kladu na vyhýbání se nepřirozené a počeštěné angličtině, tzv. czenglish. Zaměřuji se na právní překlady a překlady/transkreace z oblasti marketingu.

Kreativní překlady neboli transkreace

Kromě standardních překladů nabízím i tzv. přibližné a kreativní překlady.

U kreativních překladů je do textů po dohodě s klientem zasahováno takovým způsobem, aby text vyhovoval jeho konkrétním požadavkům. Kreativní překladatelství je vhodné například tehdy, kdy klient vyžaduje marketingově schůdnější vyznění textu, kdy je z textu potřeba odstranit emotivnost apod. Transkreace úzce souvisí s lokalizací.

Lokalizace

Zejména u marketingových textů platí, že aby byl text bez výhrad srozumitelný cílovému čtenáři, je potřeba kromě kvalitního odborného překladu provést i tzv. lokalizaci. Ta spočívá v přizpůsobení textu potřebám místních uživatelů. Za základní úroveň lokalizace se považuje např. převod měrných jednotek (palce, stopy, yardy) do metrického systému. Vyšší úrovní lokalizace je pak úprava textu nad rámec běžného překladu tak, aby byl vzniklý text zajímavý a relevantní i pro cizince.

image

Proč si zvolit právě mě ?

  • individuální přístup ke každému zákazníkovi (vždy se klienta ptám, jaký je účel překladu, v jakém vztahu je se zainteresovanými subjekty atd.)
  • bohaté zkušenosti s mnoha typy textů (viz reference)
  • profesní důraz na odbourávání tzv. czenglish - počeštěné a nepřirozené angličtiny
  • zaručuji přesnost odborných termínů a jejich konzistentnost se zavedenými terminologickými zvyklostmi
  • překládám běžně v rámci redakčních systémů - např. Wordpress
  • základní stylistická korektura zahrnuta v ceně
  • benefity pro stálé zákazníky
  • kromě běžných překladů nabízím také přepis z odposlechu, titulkování apod.
  • pro zajištění nejvyšší kvality používám moderní software - korpusy, konkordancery, kontextové slovníky a jiné