FAQ

Jaké jsou dodací lhůty? Za jak dlouho připravíte např. 10stránkový překlad?

Dodací lhůty závisí na aktuální zaneprázdněnosti překladatele. Standardně garantuji rychlost 4 NS za den, často ale pracuji i rychleji. Může se tak stát - a zpravidla se tak děje - že třeba 10stránkový dokument dodám i za méně než 48 hodin.

Je možné nechat si zhotovit překlad během víkendu či třeba přes noc?

Chápu, že rychlost je pro řadu klientů klíčovou záležitostí. Zejména u technicky nenáročných textů dokážu vyjít vstříc i v těchto případech.

Můžu získat nezávaznou cenovou kalkulaci před tím, než si překlad objednám?

Samozřejmě. Cenovou kalkulaci dostanete vždy před uskutečněním objednávky. Pokud nebudete mít o mé služby zájem, můžete se obrátit na někoho jiného.

Jaké používáte při překladu slovníky? Mám zaručenou terminologickou správnost?

V překladu naleznete výhradně zavedenou a všeobecně uznávanou terminologii. Ta je garantována:

 • kvalitními dvoujazyčnými online i offline slovníky od renomovaných výrobců
 • rozsáhlými online jednojazyčnými slovníky
 • před-překladovou rešerší obdobných textů týkajících se daného segmentu
 • kontrolou použité terminologie podle zavedených standardů
 • konzultací problematických pasáží s odborníky, resp. odmítnutím zakázky v případě, že si na ni po odbornostní stránce netroufnu
 • Je možné nechat překlad zkontrolovat rodilým mluvčím?

  Určitě. Pokud vyžadujete naprosto bezkompromisní kvalitu překladu, je možné si k zakázce přiobjednat korekturu rodilým mluvčím. Jedná se o britského občana s postgraduálním technickým vzděláním.

  Co znamená, že je "stylistická korektura zahrnuta v ceně"?

  Velmi často se překladatelé setkávájí s poklady, které jsou v ne zcela adekvátní kvalitě. Pokud klient důsledně nevyžaduje opak, snažím se o to, aby byl přeložený text automaticky převeden do takové kvality, že se stane bez problémů veřejně publikovatelný a čtivý.

  Provádíte u překladů automaticky i lokalizaci?

  V podstatě ano. Vždy samozřejmě komunikuji s klientem. Ve většině případů je ale základní úroveň lokalizace provedena automaticky bez jakéhokoliv příplatku (konverze měrných jednotek; grafologické specifičnosti jako tečky, čárky apod.).

  Co jsou to kreativní překlady? To si do zadaného textu vkládáte své vlastní informace jen tak?

  Kreativní překlady si objednávají především klienti, kteří potřebují, aby zadaný text vyzněl dle jejich požadavků. Např. neutrálně laděnou tiskovou zprávu jsem při zachování její faktické správnosti schopen upravit tak, aby vyzněla ve prospěch toho či onoho produktu, služby apod. Tuto službu každopádně neposkytuji automaticky, nýbrž výhradně po detailní dohodě s klientem.

  S jakým typem textů máte největší zkušenosti?

  Nejčastěji překládám:

 • právní texty - smlouvy, certifikáty, potvrzení apod.
 • marketingové texty - reklamy, PR články, webové prezentace
 • manuály a technické dokumentace, popisky
 • obchodní komunikaci (dopisy, stížnosti, reklamace, žádosti o vrácení zboží apod.)
 • diplomové, dizertační, seminární a ročníkové práce (až na výjimky pouze s humanitní tematikou)
 • životopisy, motivační dopisy, doporučující dopisy apod.
 • Dokážete zachovat grafickou podobu podkladového textu? Poradíte si s naskenovanými dokumenty nebo pdf formátem?

  Naskenovaný text ani formát pdf mi problém nedělají. Co se týče zachování grafické podoby, záleží na konkrétních požadavcích a zdrojovém materiálu. Určitě vám dám vědět před uzavřením zakázky.

  Chci přeložit web. Stačí vám zaslat zdrojový kód?

  Internetové stránky překládám zásadně tak, že si nechám zaslat zdrojový kód ve formátu HTML. V něm pak přeložím pouze vlastní text, kódování zůstane nezměněné. Je tak zcela jasné, co vše se bude překládat. Díky tomu jsem schopný vám udělat přesnou cenovou kalkulaci i určit dodací lhůtu.

  Co znamená "správa obsahu"?

  Pod termínem "správa obsahu" se skrývají služby související s vytvářením veřejné vizitky vaší společnosti nebo osoby. Může se jednat např. o:

  • tvorbu či správu blogů publikovaných pravidelně na webu či sociálních sítích
  • tvorbu propracovaných textových i grafických materiálů na web, při kterých je kladen důraz na to, kdo je cílový čtenář
  • organic a paid reach management u postů na Facebooku - novinky a zajímavosti týkající se vás či vaší firmy uvidí více lidí
  • moderace internetových diskuzí
  • tvorba newsletterů, tiskových zpráv a jiných forem prohlášení
  • tvorba kreativních a poutavých reklamních sloganů, vtipů, slovních hříček apod.
  • Je překladatel vázaný mlčenlivostí? Jsou mé informace v bezpečí?

   Klientům garantuji mlčenlivost o všech důvěrných informacích, které se ke mně v souvislosti s plněním překladatelské praxe nebo během přípravy na ni dostanou. Za důvěrné informace se kromě samotných podkladů k překladu považují také veškeré skutečnosti související s klientem, jeho zaměstnanci či zaměstnavatelem, dodavateli, obchodními a jinými vztahy. Za důvěrné pak považuji také veškeré informace, které klient takto označí.